زهرا نصیری

به گزارش ربیع به نقل از روزنامه کیمیای وطن ، درمراسم افتتاح ساختمان جدید برق بخش بهارستان که با حضورمدیرعامل برق شهرستان اصفهان و مسولین شهر بهارستان برگزار شد مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهید رجایی و باهنرسخت گفت و ویژگی بارز این شهیدان را ساده زیستی ، مقاومت در برابرمشکلات،هدف یکسان ، اعتقاد قلبی به نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و بیان داشت: ما نیز در مجموعه صنعت برق کشور شهیدان رجایی و باهنر را الگوی خود قرار داده ایم و تلاش مان این است که با همه ظرفیت ها و با تاکید به پیگیری اموردر راه رسیدن به اهداف مان با شتاب بیشتر حرکت کنیم .

حمیدرضا پیرپیران، اشاره به اینکه مجموعه شرکت توزیع برق اصفهان اهدافی دارد که مهمترین آن خدمت رسانی به مردم است ادامه داد: به هرروش ممکن این کار باید انجام شود حتی اگرخدمت رسانی ساده باشد.در حال حاضربه بررسی زیرساخت های  (نرم افزاری-سخت افزاری –تاسیساتی-نیروی انسانی) و بازنگری فرایندها و دستورالعمل ها و اینکه چه طور به ساده ترین  روش به مردم خدمات برق ارئه کنیم توجه نموده ایم.

وی تاکید کرد: هم اکنون دراصفهان به لحاظ تامین زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری وزیربنایی حرکت های خوبی انجام شده است ،مدعی هستیم بیش از ۹۳ درصدرضایتمندی مردم را دارا هستیم وبالای ۸۵درصد خدمات بدون حضور مردم از طریق زیرساخت مکانیزه قابل اجرا شدن است.

وی بیان داشت: نوع نگاه مان این است که میزان رضایتمندی دربین مردم را به بالای۹۵ درصد برسانیم و سعی می کنیم تا دراین زمینه به اولین های کشوری برسیم.

پیرپیران، همچنین ازکلنگ زنی ساختمان برق بهارستان تا یکماه آینده خبر داد و افزود: این ساختمان تا یکسال و نیم دیگر آماده بهره برداری می شود و ما آماده گی داریم تا کلیه امکانات را با مدیریت برق این شهربرای مردم فراهم کنیم.

وی از آمادگی ۱۰۰ دردرصد برای ارائه خدمات غیر حضوری توسط شرکت توزیع برق اصفهان  به مردم این منطقه نیزخبر داد .

برق رسانی به ۴ هزار مشترک مسکن مهربهارستان

در ادامه این مراسم رئیس برق شهر بهارستان نیزبا اشاره به اینکه محدوده جدید برق بهارستان از پل راه آهن تا ایستگاه غرب (جاده شیراز) درنظرگرفته شده است گفت:مشترکین این بخش شامل ۵۰هزارنفرهستند که وسعت شبکه فشارمتوسط و ضعیف نیزتا۷۷۰کیلومتراست.

غلامحسین مومنی، بااشا ره به اینکه دراین بخش ۷۵۰ دستگاه پست وجود دارد که ۵۴۵ هوایی و بقیه زمینی است افزود: امسال پیش بینی ۵ هزارمشترک شده است که در۵ ماهه امسال نیز۲ هزارمشترک به مشترکین اضافه شده است .

وی با اشاره به اینکه سال قبل۴۵۰۰ انشعاب به مشترکین واگذارشده است ادامه داد: به جهت خدمت رسانی بیشتربه مشترکین جنوب شرق اصفهان و با توجه به افزوده شدن مشترکین در بهارستان به جهت راه اندازی مسکن های مهراین ساختمان به صورت موقت درنظرگرفته شده است.

وی بیان داشت: به زودی گلنگ زنی زمین اصلی ساختمان برق بهارستان درفضایی به وسعت ۳ هزار متر مربع و با اعبتاری بالغ بر۵/۴ میلیارد تومان انجام میشود.

وی تاکید کرد:رشد ساخت و سازها دربهارستان رو به افزایش است و نیازاست که خدمت رسانی به مردم در فضای بهتری و با امکانات بیشتری محقق شود .

رئیس برق شهربهارستان ، بااشاره به اینکه قسمت اعظم مسکن مهردر این هشر به پایان رسیده است وتاکنون ۴ هزار انشعاب وگذار شده است و  حدود ۱۰۰۰ انشعاب دیگرباقی مانده است افزود: دربهارستان بیش از۵ هزار مسکن مهر وجود دارد.

وی گفت:مصرف برق نسبت به سال گذشته در این شهرافزایش نداشته است و درحال حاضر بیشترین مصرف کنندگان برق که حدود۶۰درصد را به خود اختصاص می هند به ترتیب تجاری و خانگی هستند و سپس در بخش های خدمات،کشاورزی و صنعت می باشند.

نیاز به امکانات دربهارستان، به دلیل رشد فزاینده جمعیت

درپایان این مراسم نیز،امام جمعه بهارستان بااشاره به پشرفت های کشوردرکلیه زمینه ها گفت: باید به حدی از پیشرفت برسیم که فاصله مان با دنیا ازبین برود. افتتاح پروژه ها ی متعدد در کلیه بخش ها در طول سال های بعد از انقلاب و بخصوص سال های اخیر نشان می دهد که درقدیم وسعت خرابی ها درکشور چقدر بوده است که با کردن در این بخش ها توانسته ایم فاصله ها را از بین ببریم.

آیت ا… صادقی بیان داشت: الان ماهیت خدمت در کشور ما تغییر کرده و در همه جاها و در روستاها خدمت رسانی به مردم میشود. در حد وسیع  نیروهای ما خوب کار میکنند اما باید روز به روز شاهد شکوفایی تنوع خدمات  به مردم باشیم.

وی تاکید کرد: باید سرعت خدمت رسانی دستگاهها در بهارستان بیشتر شود چون این شهرسرریزجمعیت اصفهان است ودر آینده نزدیک نیز با برطرف شدن قصه مترو رشد جعمیت در بهارستان بالا رفته و مردم نیازمند ارائه امکانات بیشتردر این شهر هستند.