به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از  فارس محمد محمدی قیداری  اظهار کرد: توجه به نیازهای سالمندان و خواسته‎های آنها یکی از موضوعاتی است که با کمک مراکز توانبخشی سالمندان محقق می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به اینکه در حال حاضر دو مرکز توانبخشی در زنجان و یک مرکز در شهرستان خدابنده فعال است، گفت: مراکز روزانه توانبخشی شامل مراکزی است که با مجوز رسمی بهزیستی فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه مراکز توانبخشی در قبال ارائه خدمات به سالمندان از یارانه مربوط برخوردار می‌شوند، تصریح کرد: در این مراکز خدماتی شامل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به سالمندان، بیماران و معلولان ارائه می‌شود.

محمدی قیداری با بیان اینکه تعداد سالمندان در سطح کشور ۶ میلیون نفر و در زنجان ۱۰۴ هزار نفر است، گفت: طبق آمار گرفته شده در استان زنجان ۳۰ درصد از سالمندان زیر پوشش هیچ نهادی نیستند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به برنامه‌های بهزیستی به منظور گسترده‌تر کردن خدمات حمایتی از سالمندان افزود: در این رابطه طرح‌هایی از جمله مراکز روزانه، اجرای طرح ویزیت در منزل و طرح توانمند سازی سالمندان و مراقبت در منزل اجرایی می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان همچنین به اهم خدمات حمایتی سالمندان شامل پرداخت مستمری، طرح توانمند سازی سالمندان‌، خدمات توانبخشی سرپایی، تجهیزات وسایل کمک توانبخشی «C.B.R» و مناسب‌سازی اشاره کرد و گفت: البته ارائه خدمات بهتر در این بخش نیز همچون سایر بخش‌ها نیازمند حضور و ورود خیران است.

وی با اشاره به رشد فزاینده جمعیت سالمندی در کشور افزود: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ که احصا شده ۸.۹ درصد جمعیت کشوری سالمند هستند که البته طبق همین آمار میزان سالمندان کشور در سال ۲۰۲۵ به ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

محمدی قیداری با اشاره به اینکه با وجود افزایش جمعیت سالمندی باید در فضای شهری نیز نسبت به مناسب‌سازی برای سالمندان اقدام شود، تصریح کرد: ایجاد محیط‌های دوستدار سالمندان و ایجاد شهر بدون مانع و مناسب سازی شده از جمله فعالیت‌های صورت گرفته توسط بهزیستی در این حوزه است؛ هرچند که باید نسبت به ایجاد محیط‌های امن و بدون مانع در سطح شهر نیز اقدام شود.

انتهای پیام