به گزارش پایگاه خبری ربیع، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از اختصاص مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد ریال در سال جاری برای طرح مدیریت کوچ استان خبر داد.

 محمد حسین شاملی، با اشاره به طرح مدیریت کوچ در سال ۹۸-۹۷ اظهار داشت: استان اصفهان با سابقه طولانی در اجرای طرح (از سال ۶۴) همه ساله از اواخر اسفند تا خردادماه طرح مدیریت کوچ را در سطح ۱۸ شهرستان ییلاقی استان شامل سمیرم، شهرضا، دهاقان، مبارکه، لنجان، تیران و کرون، نجف‌آباد، شاهین‌شهر، میمه، برخوار، اردستان، نطنز، کاشان، گلپایگان، خوانسار، فریدن، چادگان، فریدونشهر و بوئین و میاندشت به اجرا می‌گذارد.

ویبا بیان اینکه در سال جاری طرح مدیریت کوچ با تخصیص مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد ریال انجام شده است گفت: این طرح با راه‌اندازی ۱۸ پایگاه ثابت و ۴۰ گشت سیار موتوری با استعداد ۱۱۰ نفر نیرو (پرسنل ادارات تابعه در شهرستان‌ها، نیروهای روزمزد موقت، نیروهای گشت و مراقبت و غیره) به اجرا گذاشته شد.

شاملی ادامه داد: هدف از اجرای طرح مدیریت کوچ رعایت زمان مندرج در پروانه‌های چرا و طرح‌های مرتع‌داری به منظور ورود دام به مراتع ییلاقی، فراهم کردن فرصت رشد و نمو، زادآوری گیاهان خوش خوراک مرتعی و تداوم بقاء گونه‌ها، افزایش پوشش گیاهان مرتعی از جهت کمی و کیفی، حفاظت خاک، ممانعت از بروز سیلاب، تغذیه سفره‌های آب زیر زمینی و افزایش دبی آنها، ارزش اکولوژیکی، توانمندتر شدن بنیه اقتصادی بهره برداران ذی‌حق به منظور استمرار به فعالیت مرتع‌داری و ایجاد انضباط در مدیریت کوچ است.

وی اظهار داشت: ممانعت از سوء استفاده احتمالی برخی دامداران به منظور ورود زود هنگام دام به مراتع با توجه به افزایش اهمیت مراتع و گرانی قیمت گوشت قرمز و فرآورده‌های دامی، کاهش وابستگی به خرید و واردات علوفه، انجام وظایف قانونی محوله به استناد ماده ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری در حفظ، اصلاح، احیاء و بهره‌برداری از مراتع، تحقق مصوبات کنفرانس بین المللی، تغییر اقلیم در کاهش اثرات گلخانه‌ای ناشی از افزایش گاز CO2 در جو از طریق افزایش وگسترش پوشش گیاهی است.