رییس کمیسیون معماری، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: آنچه امروز به عنوان بدنه شرقی چهارباغ عباسی در فاز اول اجرا شده یک معماری ناهمگون با چهارباغ است و در کنار آن نوع بهره برداری از این مجموعه نیز جالب نیست.

به گزارش ربیع به نقل از ایسنا، عبدالرسول جانثاری اظهار کرد: بازآفرینی محورهای تاریخی اصفهان یکی از اقدامات مهمی است که باید  انجام شود. این اتفاق باید مخصوصاً در منظرهای شهری که محل عبور و مرور توریست و گردشگران است بیشتر اتفاق بیافتد.

وی افزود: باید در این مناطق از شهر اصفهان بافت‌های فرسوده و قدیمی را از بافت‌های تاریخی و با ارزش جدا بدانیم، چراکه بافت فرسوده و قدیمی بلا استفاده باید بازسازی و گاهی کاملا نوسازی شود، اما بافت تاریخی واجد ارزش باید ترمیم و نسبت به نگهداری از آن اقدام شود.

رییس کمیسیون معماری، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: محور چهارباغ و بدنه شرقی آن یکی از محورهای مهم اصفهان با ترکیبی از بافت فرسوده و تاریخی است. منظر شرقی این خیابان که یکی از مهم‌ترین محورهای گردشگری اصفهان محسوب می‌شود از بافت فرسوده بوده و تصمیم بر دوباره سازی آن گرفته شد.

جانثاری با بیان اینکه طرح بدنه شرقی چهارباغ از ۱۰ سال پیش مطرح بوده و برای بازسازی آن الگوهای متعددی پیشنهاد شده است، تصریح کرد: وقتی صحبت از بدنه شرقی یک محور مهم تاریخی به میان می‌آید قطعاً بحث فرم و نوع معماری آن مهم و قابل توجه است.

وی افزود: آنچه امروز به عنوان بدنه شرقی چهارباغ در فاز اول مطرح شده یک معماری ناهمگون با چهارباغ است و در کنار این معماری ناهمگون نوع بهره‌برداری از آن نیز جالب نیست. تعدادی واحد تجاری در این مجموعه وجود دارد که در عمق زیادی از خیابان چهارباغ واقع شده و کسی علاقه‌ای به تجاری سازی آن ندارد.

رییس کمیسیون معماری، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: این بدنه سازی به صورت خطی نبوده و در عمق کار شده است به همین دلیل استقبالی از آن نشده است.

جانثاری اضافه کرد: آنچه هم در معماری و هم در نوع بدنه سازی در فاز اول وجود دارد موجب شده تا شورای اسلامی شهر طی نامه‌ای به سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اصفهان خواستار بازطراحی فازهای دیگر بدنه چهار باغ شود و در واقع هم نوع معماری و هم نوع ساخت و ساز تغییر کند.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص فاز نخست که اجرایی شده است نیز کار خاصی مخصوصاً در طراحی و معماری نمی‌توان انجام داد، اما می‌توان طراح‌های جدیدی برای نوع کاربری آن ارائه داد.