مدیرعامل ستاد دیه اصفهان با بیان اینکه ستاد دیه فقط از خیران برای کمک به زندانیان غیرعمد مدد می‌گیرد، گفت: تا ۸ تیرماه مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان برای آزادی ۱۱۷ زندانی توسط خیران اصفهان پرداخت شده است.

به گزارش ربیع به نقل از تسنیم ، مصطفی کیشانی  با اشاره به تعداد کل زندانیان جرائم غیر‌عمد در استان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۷۰۰ نفر زندانی جرائم غیر‌عمد در زندان‌های استان اصفهان وجود دارند که خانم‌ها کمتر از یک درصد از این تعداد را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه ستاد دیه فقط از خیران برای کمک به زندانیان غیرعمد مدد می‌گیرد، تصریح کرد: امسال تا تاریخ ۸ تیرماه مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان برای آزادی ۱۱۷ زندانی توسط خیران اصفهان پرداخت شده است.

مدیرعامل ستاد دیه اصفهان با اشاره به آمار آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استان در سال ۹۴ گفت: در سال گذشته ۴۳۸ زندانی جرائم غیرعمد در اصفهان آزاد شدند که این تعداد شامل ۲۵۸ نفر زندانی مالی، ۶۱ مورد دیه و ۱۱۹ نفر مهریه و نفقه بود.

وی افزود: میزان بدهی ۴۳۸ نفر زندانی جرائم غیرعمد در سال گذشته، ۴۰ میلیارد تومان بوده که ۱۶ میلیارد تومان آن توسط شکات گذشت شده و ۵ میلیارد تومان توسط خیران پرداخت شده است.

کیشانی با بیان اینکه تعداد زندانیان جرائم غیرعمد نسبت به سال گذشته افزایش نداشته است، خاطرنشان کرد: ستاد دیه فقط زندانیانی که مرتکب جرائم غیر‌عمد شدند مانند تصادفات، حوادث کارگاهی و چک‌های غیر از کلاهبرداری را تحت پوشش قرار می‌دهد.