مواردی در اخلاق اسلامی بسیار پراهمیت هستند که باید همگان به آن توجه مبذول دارند ، امر به معروف و نهی از منکر از نکات بسیار مهم است اگر روح امر به معروف و نهی از منکر در جامعه احیاء شود هرگونه بداخلاقی سیاسی مطرود و پاک خواهد شد ،دیگر نامزد و یا طرفدارانش به خود جرأت آلوده کردن فضای سیاسی جامعه را نخواهد داد زیرا با سیل مقابله با منکر مواجه خواهند شد و در عوض همه کسانی که به فکر رأی مردم هستند تلاش میکنند با بهره گیری از معروفات و راه صحیح و درست رأی مردم را بدست آورند.

دیگر نکته مهم توجه به حفظ وحدت به عنوان استراتژی همیشگی نظام است ،همه کسانی که می خواهند در آینده کرسی مسئولیت نمایندگی مردم را حائز گردند باید متوجه این رکن رکین که همواره مورد تأکید و توصیه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مدظله العالی بوده است باشند نه نامزد انتخاباتی و نه هوادار و طرفدارانش نباید به خود اجازه دهند با گفتار و رفتارشان ایجاد تفرقه صورت گیرد و عده ای در مقابل هم قرار گیرند ،این حرکت منکر بزرگ است بلکه باید درجهت وحدت بخشی و نشاط اجتماعی برنامه های گفتاری و عملی خود را قرار دهند و توجه به حفظ عزت ،استقامت و خیرخواهی امری است که وظیفه ای همگانی محسوب می گردد.و نیز رازداری که صفتی الهی است باید مدنظر باشد کسی حق ندارد اسرار دیگران و نیز اسرار نظام را برملا کند که حفظ اسرار از نشانه های مؤمن است.
امام رضا علیه السلام فرمودند :… اماالسنه من ربه فکتمان السرّ
شیوه و روشی را که مؤمن باید از خدای خود فراگیرد کتمان و پوشیدن و محافظت کردن از اسرار است و لذا رازداری از شرایط ایمان شمرده شده است و رازداری بعنوان یکی از فضائل اخلاقی به شمار می آید کسانیکه پرحرف هستند و عقده حقارت دارند و نیز کسانیکه تابع احساسات خود و دیگران واقع می شوند نمیتوانند حافظ اسرار باشند و این نشانه های بسیار بدی است که در هر که باشد نمیتواند مورد اعتماد مردم واقع گردیده و بر کرسی نمایندگی بنشیند.
در حیطه اخلاق سیاسی تولی و تبری از مسائل بسیار مهم و تأثیرگذار است،دوستی و محبت ورزیدن به ولایت و امامت ،دلبستن به رکن رکین انقلاب اسلامی و به نیت پیروی و اطاعت بی چون و چرا از ولایت باید وارد شد نه برای رسیدن به جایگاه قدرت و … و بر تمامی سیاسیون است که دشمن گریز باشند و از کسانیکه با ولایت زاویه داشته و در مسئله ای بی توجهی و بی اعتنائی به اوامر رهبری از خود بروز داده اند باید پرهیز و دوری نمایند.اینان عوامل انحرافی هستند که خطرات بزرگی را برای مردم و تعالی و رشد جامعه اسلامی در برداشته و دارند.
لذا باید به این نکته توجه ویژه داشت که : اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و النصر من نصره و اخذل من خذله
حیطه سیاسی باید از زمینه های تولی و تبری حکایت کند ،ستایش ولایت ،انقلاب ، امام و گذشته انقلاب اسلامی و تکفیر دشمنان اسلام و انقلاب ،افشای توطئه های۳۷ ساله مستکبران و قلدران و کفار و منافقین و یادآوری نعمتهای بزرگ الهی و خدمات صورت گرفته و مانع تراشی های دائمی دشمنان.
تن دادن به اخلاق سیاسی و مدنظر داشتن آن و بر شاخص های اخلاق سیاسی حرکت کردن نیز تولی محسوب می شود و از بداخلاقی سیاسی تبری جستن و عدم ورود بداخلاقی ها که اسباب شادی دشمنان داخلی را فراهم می کند از وظایف و نکات مهم در حیطه اخلاقی سیاسی است.