حجت الاسلام اروجی با اشاره به دغدغه های رهبر انقلاب در بحث جنگ نرم و تلاش های گسترده دشمنان در این زمینه، گفت: از حربه های دشمن در جنگ نرم، ایجاد ناامیدی و ضعف در بدنه جامعه است و نباید با سیاه نمایی و بزرگ نمایی نقاط ضعف، آب به آسیاب دشمن بریزیم.

حجت الاسلام رحمت الله اروجی، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، سه شنبه شب در جمع فعالان فرهنگی شهرستان نجف آباد، در محل سازمان تبلیغات این شهرستان، گفت: فعالان فرهنگی، فرماندهان خط مقدم جهاد فرهنگی و اعتقادی جامعه امروز هستند.

وی درباره مهم ترین ویژگی های برنامه فرهنگی افزود: موقعیت شناسی، ظرفیت شناسی و استفاده از یک مدیر که مهم ترین مشخصه اش شناخت سرمایه و به کارگیری سرمایه در جای مطلوب خودش است، از مهم ترین پیش نیازهای انجام یک برنامه فرهنگی کارآمد است.

حجت الاسلام اروجی با اشاره به ابعاد جنگ نرم، بیان کرد: هجمه فرهنگی دشمنان که به گفته خودشان یک هزارم هزینه ای که برای مقابله با فرهنگ اسلام می شود برای نابودی یک امپریالیسم کافی بود، نشان از گستردگی حملات دشمن از یک سو و قدرت و استحکام بنیه دینی و معنوی مردم از سوی دیگر دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از حربه های دشمن در جنگ نرم، ایجاد ناامیدی و ضعف در بدنه مردم جامعه است و با آن که در کشور نقاط ضعفی وجود دارد ولی نقاط قوت بسیار بیشتر است و نباید مورد بی توجهی قرار گیرد و بزرگ نمایی و سیاه نمایی نقاط ضعف همان پیمودن هدف دشمنان است.

آغاز طرحشهر سالم معنویبا محوریت شهرستان نجف آباد

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، با پیشنهاد انجام طرح “شهر سالم معنوی” در شهرستان نجف آباد به عنوان مبدأ شروع یک بستر فرهنگی در سطح کشور، تصریح کرد: دغدغه مقام معظم رهبری در عرصه آسیب های اجتماعی و هجوم نرم دشمن که اصلی ترین ارزش های این نظام یعنی جوانان را هدف قرار داده است، می طلبد که همان گونه که برای سلامتی جسم طرح های مختلفی در سطح کشور برگزار می شود، برای نهادینه شدن فرهنگ اسلامی نیز چنین طرح هایی انجام شود.