آمریکا و روزهای پس از بسته شدن پی ام دی

قطعنامه جدید در عین نکات مثبتی که دارد، راه را برای لابی گری های واشنگتن جهت طرح مسائل “گذشته” در “آینده ” به صورت کامل نبسته است. بنابراین لازم است در عین صیانت از دستاوردهای این قطعنامه، مانع از کارشکنی های احتمالی آمریکا در این خصوص شد. این موارد می تواند در بیانیه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به قطعنامه صادر شده اخیر در شورای حکام مورد توجه و استناد قرار گیرد.
سرانجام پرونده پی ام دی در جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه پیشنهادی گروه ۱+۵ مختومه شد.
اعلام رسمی مختومه شدن پرونده پی ام دی در قطعنامه، لغو ۱۲ قطعنامه قبلی شورای حکام در قبال فعالیت های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران، اذعان آژانس به دروغ بودن ادعاهای مطرح شده در خصوص فعالیت های هسته ای گذشته ایران و هموار شدن مسیر اجرای برجام از نقاط مثبت مطرح شده در این قطعنامه محسوب می شود. با این حال نمی توان از رویکرد شیطنت آمیز ایالات متحده آمریکا و برخی دیگر از اعضای شورای حکام مبنی بر طرح “مسائل گذشته در آینده” به سادگی گذشت.
در این خصوص مقامات آمریکایی قصد دارند با تکیه بر واژه “نگرانی های بالقوه”، زمینه طرح مسائل گذشته را در آینده فراهم کنند، یعنی مقامات کاخ سفید قصد واقعی بستن پرونده پی ام دی را در عمل ندارند. بنابراین باید مراقب این بازی وقیحانه از سوی رقیب بود.
استفاده مقامات آمریکایی از واژه «نگرانی های بالقوه» نشان دهنده رویکرد غیر حقوقی و شیطنت آمیز واشنگتن نسبت به مقوله پی ام دی است. “هنری انشر” نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی در این خصوص می گوید: ” هرچند پرونده ایران مختومه شد، اما باید بدانیم که آژانس درباره هر نگرانی دوباره‌ای امکان تحقیق دارد. ما راه را برای تحقیق آژانس در خصوص نگرانی های بالقوه در خصوص فعالیت های هسته ای ایران نبسته ایم .”
در اینجا مقامات آمریکایی صراحتا از یک سری نگرانی های بالقوه سخن به میان می آورند که امکان طرح آن ها در آینده وجود دارد؛ نگرانی های بالقوه ای که می تواند منجر به تحقیق در خصوص مسائل گذشته، حال و آینده پرونده هسته ای ایران شود. هر چند در این خصوص رویکرد “نگاه به آینده” در قطعنامه شورای حکام گنجانده شده است، اما نباید فراموش کرد که ایالات متحده آمریکا با استفاده از لابی گری های خود ممکن است دیگر اعضای شورای حکام و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را طی ده سال آتی ( زمان پیش بینی شده برای طی روند عادی سازی پرونده هسته ای ایران ) تحت فشار قرار دهد.
این در حالیست که جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در عین استقبال از بسته شدن پرونده پی ام دی، تصریح کرده است که   بسته شدن پی ام دی به معنای تحقیقات آینده آژانس در این خصوص نیست.
ادغام زمان گذشته در آینده و ایجاد پلی میان گذشته و آینده فعالیت های هسته ای ایران از راهبردهای خطرناکی است که ایالات متحده آمریکا سعی دارد راه را برای اعمال آن طی سال های آینده باز نگاه دارد. از این رو باید این بازی خطرناک رقیب به صورتی جدّی مورد رصد و تحلیل مسئولین سیاست خارجی و سازمان انرژی اتمی کشورمان قرار گیرد. بدیهی است که در این معادله، اعتماد نسبت به آژانس بین المللی انرژی اتمی ، شورای حکام و از همه بدتر ایالات متحده آمریکا پاشنه آَشیل ما در قبال برجام و متعلقات فنی و حقوقی آن ( از جمله پرونده پی ام دی) محسوب می شود.
در این خصوص مسئولین کشورمان باید تلاش های لازم برای جلوگیری از افزایش ضریب بازگشت پذیری پی ام دی ـ با استناد به لابی های سیاسی آمریکا ـ را فراهم آورند. در واقع قطعنامه جدید در عین نکات مثبتی که دارد، راه را برای لابی گری های واشنگتن جهت طرح مسائل “گذشته” در “آینده ” به صورت کامل نبسته است. بنابراین لازم است در عین صیانت از دستاوردهای این قطعنامه، مانع از کارشکنی های احتمالی آمریکا در این خصوص شد. این موارد می تواند در بیانیه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به قطعنامه صادر شده اخیر در شورای حکام مورد توجه و استناد قرار گیرد. در این قطعنامه صادره باید  مواضع صریح جمهوری اسلامی ایران در خصوص  غیر قابل قبول بودن طرح مجدد مطالعات ادعایی گذشته و حال (پی ام دی ) توسط آژانس و اعضای شورای حکام  مورد تاکید قرار گیرد./

3765_203