اعطای نمایندگی

پایگاه خبری ربیع در سراسر کشور نمایندگی می پذیرد.

شرایط:

– سابقه فعالیت در خبرگزاری ها و پایگاه های خبری

– آشنایی با حرفه ی خبرنگاری و تنظیم خبر، گزارش، مصاحبه و…

 

 

تلفن تماس: ۳۲۵۰۴۲۵۷

ارسال رزومه به آدرس ایمیل : raby.news@gmail.com