رییس دانشگاه پیام نور شهرکرد گفت: حل مشکلات کشور در زمینه کارآفرینی نیازمند مدیریت در پارک علم و فناوری و تعامل با دانشگاه است.

به گزارش پایگاه خبری ربیع از شهرکرد، حسینعلی قجری در نشست مشترک دانشگاه پیام نور و پارک علم و فناوری استان، اظهار کرد: چنین نشست‌هایی نقطه آغازی برای تعامل و ورود اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور به سمت پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های فناور محور است.

وی افزود: حل مشکلات کشور در زمینه کارآفرینی نیازمند مدیریت در پارک علم و فناوری و تعامل با دانشگاه است.

قجری تاکید کرد: برگزاری کارگاه‌های مشترک، ایجاد مرکز رشد در این دانشگاه و استفاده از ظرفیت‌های موجود دو طرف می‌تواند زمینه رشد و شکوفایی کشور را فراهم آورد.

در ادامه این نشست رئیس پارک علم و فناوری استان اظهار کرد: نیاز امروز کشور اشتغال و کارآفرینی است و خروجی دانشگاه باید دانشجویانی کارآفرین باشد.

پیرعلی افزود: هم اکنون سیاست کشور توسعه شرکت‌های دانش بنیان است که متاسفانه در حال حاضر ارتباط دانشگاه و صنعت به طور مناسب شکل نگرفته است و یکی از وظایف پارک علم و فناوری پرکردن این خلا و تکمیل زنجیره علم تا ثروت است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه نقطه عطف تولید دانش و کارآفرینی است و امیدواریم بتوانیم با ایجاد یک ارتباط موثر راه را برای استفاده از این ظرفیت هموار کنیم.