کیمیای وطن : هفتمین مرحله آزمون هماهنگ کشوری سال ۱۳۹۴(مراکزدولتی وآموزشگاه ها) در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان برای ۷۴۷۶ نفر خواهر و برادر در رشته های مختلف خدماتی ، فنی ، رایانه ، هنری ، گردشگری ، کشاورزی و…. در سطح استان برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان، مسعود دانشمند رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل گفت : این آزمون در ۳۵۲ حرفه مهارتی برگزار شده و تعداد ۱۵۰۰ نفر در حوزه شهر اصفهان و بقیه در سایر شهرستانهای استان برگزار گردیده است . وی گفت : این آزمون روز جمعه ۱۸دی ماه  سال جاری از ساعت هشت صبح تا چهار بعدازظهر طی پنج نوبت بصورت همسان کشوری و در برخی رشته ها بصورت همسان استانی در ۴۵ حوزه برگزار شد. دانشمند درخصوص اعلام نتیجه این آزمون گفت : آزمون دهندگان می توانند ۲۷ دی ماه سال جاری از طریق سایت www.examtvto.net نتایج مرحله کتبی خود را دریافت نموده و قبول شدگان مرحله کتبی برای اطلاع از زمان و مکان برگزاری آزمون های عملی به مراکز معین فنی و حرفه ای شهرستان مراجعه نمایند . وی همچنین تاکید کرد قبول شدگان نهایی الزامی است برای صدور گواهینامه خود به سامانه http://pay.portaltvto.com مراجعه و نسبت به واریز مبلغ ۳۰۰۰ تومان بابت هزینه صدور اقدام نمایند.