در راستای کاهش حجم مراجعات مردمی و خدمت رسانی بیشتر به مددجویان ۱۰ اداره مستقل کمیته امداد دربخش های جرقویه علیا و سفلی ، کوهپایه ، اصفهان ،هرند و ورزنه راه اندازی شد.

مدیر روابط عمومی اداره کل کمیته امداد استان اصفهان از آغاز به کار۱۰ اداره مستقل کمیته امداد در شهرستان اصفهان خبر داد و گفت: این ادارت در۵ منطقه شهراصفهان،جرقویه علیا و سفلی ، کوهپایه ، ،هرند و ورزنه راه اندازی شده است .

به گزارش سایت خبری کمیته امداد استان اصفهان ؛حسین بهادرانی، تصریح کرد: به دلیل حجم وسیع پرونده ها و فعالیت هایی که برای خدمت رسانی به مدد جویان امداد وجود داشت ۵ منطقه شهرستان اصفهان تفکیک شد.

وی  تاکید کرد:دراستان اصفهان ۲۳ مدیریت شهرستانی امداد مشغول به کارهستند این درحالی است که با تفکیک های صورت گرفته در شهرستان اصفهان ۱۰ اداره مستقل راه اندازی شده است.

وی بااشاره به اینکه هم اکنون در استان اصفهان ۳۴ اداره  مشغول به فعالیت هستند افزود:در ادارتی که به تازگی راه اندازی شده است ، زمینه ارائه هرگونه خدمت به مددجویان وجود دارد .

بهادارنی به این نکته تاکید کرد:با ساماندهی نیرو های موجود و کاهش پست های ستادی  امداد ، پرسنل مورد نیاز این ادارات بدون استخدام نیروی جدید تامین شد.

وی افزود: درروز های پایانی شهریورماه و درراستای خدمت رسانی بیشتر به مددجویان کمیته امداد، اداره امداد بخش جرقویه سفلی با حضور قائم مقام امداد استان و مسئولان شهرستانی به بهره برداری رسید.همچنین درهفته  اول مهرماه نیز ادارات بخش هرند و ورزنه مورد بهره برداری قرارمی گیرد.