به گزارش پایگاه خبری ربیع،به دلیل آنکه کرونا  از خانواده بیماری‌های ویروسی است همواره استراحت و قرنطینه خانگی یکی از روش‌های طی کردن دوره این نوع بیماری‌ها محسوب می‌شود؛ اما با توجه به خاص بودن ویروس کرونا در مقایسه با دیگر ویروس‌های این‌خانواده باید به نکات مهمی در قرنطینه خانگی توجه کرد.

علائم کرونا در مراحل اولیه اغلب به صورت سرفه و گلودرد مشاهده می‌شود که در ادامه ممکن است فرد مبتلا تب هم داشته باشد بنابراین بهتر است در این دوره اپیدمی در منزل بماند و استراحت کند تا بهبود یابد.

در ادامه باید گفت که کرونا می‌تواند خفیف، متوسط و شدید باشد؛ فرم خفیف بودن این بیماری را پزشک تشخیص داده و در صورت تشخیص خفیف بودن کرونا و با نظر پزشک، فرد مبتلا به کرونا در خانه استراحت می‌کند.

باید به این نکته توجه داشت که بیمار مبتلا به کرونا در خانه، اتاق مجزا داشته باشد که این اتاق باید شرایط خاصی مانند موارد زیر را دارا باشد:

در اولین مرحله باید بدانیم اتاق مورد نظر حتماً تهویه مناسب داشته و پنجره‌ای به بیرون داشته باشد تا هوای داخل اتاق به طور مرتب عوض شود.