به گزارش پایگاه خبری ربیع، علی نیک با اشاره به این مطلب اظهار کرد: به منظور نظم بخشی و تسهیل در تردد شهروندانخیابانهای اصلی و مهم شهر در دستور کار سازمان قرار گرفته و در حال خط کشی این خیابانها براساس اولویت هستیم.
سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم عنوان داشت: خیابان شهیدان فاطمی با طولتقریبی هزار و ۱۰۰ متر در پنج لاین تردد شامل یک خط ویژه، دو خط تردد عادی، یک خط پارکخط کشی شده که خط دوچرخه با دو مسیر رفت و برگشت در آینده تکمیل خواهد شد .
نیک یادآور شد: خط کشی این معبر با رنگ سرد و بر اساس آلبوم طراحی شده توسط معاونت حمل ونقل و ترافیک انجام شده و هزینه ای بالغ بر ۴۰۰ هزار ریال از محل منابع داخلی سازمان برای ایانکار اختصاص داده شده است.
وی با اشاره به اینکه سایر معابر که در اولویت قرار دارند در شبهای آتی انجام خواهد شد، افزود:
خط کشی یکی از عوامل اصلی نظم بخشی و تسهیل تردد در ترافیک شهری است که ما سعی داریمبه بهترین حالت ممکن این کار را انجام دهیم.
سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم افزود: از همشهریان عزیز تقاضا داریم بین
خطوط رانندگی و برای همکاری با خدمتگزاران شهر کریمه اهل بیت(س) حتی المقدور از تردد درمسیرهای در حال خط کشی خودداری کنند.