به گزارش پایگاه خبری ربیع، به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا در ایام نزدیک به ماه مبارک رمضان لازم است از احکام شرعی مربوط به این ماه شریف قبل از ورود به آن آشنا شویم تا ان‏‎شاءالله بتوانیم با آداب بهتر و صحیح‎‎تری به مهمانی خداوند متعال برویم. بر این اساس به احکام مربوط به کسانی می‎پردازیم که اگرچه در ماه مبارک رمضان روزه نیستند، اما باید از عوامل مبطلات روزه خودداری کنند.

تذکر: مخاطبان لازم است جهت آگاهی از فتوای مرجع خود به رساله آن مرجع رجوع کنند.

اول: مسافرى که در سفر، کارى که روزه را باطل می‎کند انجام داده باشد و پیش از ظهر به وطنش یا به جایى که می‌خواهد ۱۰ روز بماند، برسد.
دوم: مسافرى که بعد از ظهر به وطنش یا به جایى که می‌خواهد ۱۰ روز در آن جا بماند برسد.
سوم: مریضى که پیش از ظهر خوب شود و کارى که روزه را باطل می‌کند انجام داده باشد.
چهارم: مریضى که بعد از ظهر خوب شود.
پنجم: زنى که در بین روز از خون حیض پاک شود.
ششم: کافرى که در روز ماه رمضان مسلمان شود.

تسنیم

۲۲۶