وی با تأکید بر پرداخت به‌موقع عوارض سالانه اصناف و مشاغل افزود: امیدواریم شهروندان از این فرصت استفاده کرده و  تا پایان خردادماه با مراجعه به اتحادیه‌ها و شهرداری عوارض نقدی خود را پرداخت کنند.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم، نحوه پرداخت عوارض را تشریح کرد و گفت: اصناف با توجه به امضا تفاهم‌نامه با اتاق اصناف، می‌توانند به اتحادیه مربوط خود مراجعه کرده و عوارض سالانه خود را پرداخت کنند و از تخفیف ۱۵ درصدی تا پایان خردادماه برخوردار شوند.

وی نحوه پرداخت عوارض مشاغل را نیز توضیح داد و تصریح کرد: مشاغلی مانند وکلا، پزشکان و حِرف وابسته نیز باید برای پرداخت عوارض سالانه مشاغل خود به شهرداری مراجعه کرده و امیدواریم به‌زودی امکان پرداخت الکترونیکی عوارض مشاغل نیز فراهم شود.

وحیدنیا در پایان با تأکید دوباره پرداخت عوارض اصناف و مشاغل تا پایان خردادماه خاطرنشان کرد: فرصت تخفیف ۱۵ درصدی عوارض سال ۱۴۰۰ تمدید نخواهد شد و امیدواریم شهروندان با مراجعه به‌موقع از فرصت این تخفیف استفاده کرده و شهرداری را در ارائه خدمات مطلوب یاری کنند.