به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از کارمزد تمامی ارکان بازار سرمایه ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد.

انتهای پیام/