به گزارش پایگاه خبری ربیع، « خشنود علیزاده» افزود: دو رقم از این ارقام در سال ۹۸، ۱۲ رقم در سال ۹۹ و یک رقم در بهار سال جاری از سوی محققان این موسسه تحقیقاتی تولید شده است که معرفی می شوند.

رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور درباره ۱۲ رقم جدید زراعی سال ۹۹ اظهار داشت: سال گذشته سه رقم جدید گندم نان، یک رقم گندم دوروم، یک رقم جو، چهار رقم نخود، یک رقم گلرنگ، یک رقم بالنگوی شهری و یک رقم کلزا برای کشت در اراضی دیم معرفی شده است.

وی ادامه داد: ارقام جدید گندم نان که در سال ۹۹ از سوی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم معرفی شد، مناسب کشت در اراضی مناطق سرد و معتدل است و نسبت به ارقام قبلی، عملکرد بالا و مقاومت بیشتری به بیماری ها به ویژه بیماری زنگ زرد دارند.

علیزاده اضافه کرد: یکی از ارقام جدید گندم نان که سال گذشته معرفی کردیم مناسب آبیاری تکمیلی است به طوری که با یک یا دو نوبت آبیاری می تواند عملکرد بالای ۴.۵ تن در هر هکتار داشته باشد.

وی با بیان این که در برخی مناطق مانند اراضی پایاب سدها به علت محدویت منابع آبی، کشاورزان نمی توانند ارقام آبی بکارند و در مناطقی نیز تنها امکان یک یا دو ابیاری وجود دارد، گفت: در این مناطق، کشاورزان می توانند از این رقم جدید گندم دیم به جای ارقام گندم آبی استفاده کنند.

رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور درباره ویژگی های ارقام نخود جدید معرفی شده در سال ۹۹ گفت: سه رقم جدید نخود مناسب کشت پاییزه در اراضی دیم در اقلیم سرد و یک رقم مناسب کشت پاییزه در مناطق معتدل کشور است و همگی دانه درشت، پابلند و مناسب کشت مکانیزه بوده و مقاوم به بیماری ها هستند.

علیزاده افزود: ارقام جدید نخود دیم که در چند سال اخیر از سوی این موسسه تحقیقاتی معرفی شده اند، قابل کشت در فصل پاییز هستند و عملکرد تولید آنها حدود دو برابر ارقام بهاره است.

وی با اشاره به ارقام جدید دانه های روغنی معرفی شده در سال گذشته، اظهارداشت: یکی از این ارقام جدید، بالنگوی شهری است که به عنوان یک محصول جدید برای نخستین بار برای کشت پاییزه در اراضی دیم سردسیر معرفی شده است.

رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور افزود: این رقم بالنگوی شهری در مناطق گرم و معتدل هم قابل کشت است، اما اهمیت بیشتر این رقم، امکان کشت پاییزه آن در مناطق سرد است زیرا در حال حاضر محصول قابل کشت پاییزه از دانه های روغنی در اراضی دیم سردسیر وجود ندارد.

علیزاده درباره اینکه سال گذشته یک رقم جدید کلزا زودرس و دارای عملکرد تولید بیشتر در مقایسه با ارقام هیبرید هایولا معرفی شده است گفت: این رقم جدید کلزا، آزاد گرده افشان است یعنی نیاز به واردات بذر و یا واردات والدینش ندارد و به راحتی تکثیر می شود.