به گزارش پایگاه خبری ربیع، مرحوم آیت‌الله سیدعبد‌الله فاطمی‌نیا استاد حقیقی اخلاق بودند. ۱۲ توصیه کوتاه، ساده اما کاربردی ایشان راه‌گشای زندگی بهتر است.

۱.تو ذوق کسی نزنید.

۲.آبروی کسی را نبرید.

۳.بچه‌ها را تهدید نکنید.

۴.قبل توبه، معصیت را ترک کنید.

۵.خبر بد را در خانه نگویید.

۶.بهترین تغییر، مهربانی است.

۷.حاضر جواب نباشید.

۸.دنیا را بزرگ نبینید.

۹.هر روز کارهایتان را محاسبه کنید.

۱۰.اعمال را با بدخلقی نابود نکنید.

۱۱.از دیگران زیاد درخواست نکنید.

۱۲.در ازدواج زبان‌تان را کنترل کنید.

ایکنا