به گزارش پایگاه خبری ربیع، رضا رحیمی با اشاره به اهمیت اتمام پروژه‌ها در این منطقه، اظهار داشت: در حوزه آسفالت ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده و خوشبختانه معابر سطح منطقه از کیفیت خوبی برخوردار است که یکی از اقدامات، انجام سالیانه یک میلیارد تومان هزینه برای ایمن‌سازی در حوزه ترافیک و تابلوهای کاربردی و هدایت مسیر است.
مدیر منطقه دو قم خاطرنشان کرد: پیرامون فضای سبز در این چند سال ۱۲۰ هزار اصله نهال در ۲۳ کیلومتر کاشته شده و رینگ سبز فعال‌شده است و تولیدات گیاهی خوبی در این سال‌ها داشته‌ایم.
رحیمی با بیان اینکه در حوزه ورزشی، پروژه‌هایی به ثمر نشسته و سالن ورزشی چندمنظوره در حال احداث است، تصریح کرد: برخی پروژه‌های عمرانی، فرا منطقه‌ای است و نیاز به برنامه‌ریزیطولانی دارد.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری چند پروژه مهم در منطقه دو به سرانجام می‌رسد، ابراز کرد: درکنار این پروژه‌ها ساماندهی برخی از مکان‌ها را در دستور کار داریم و برنامه‌های فرهنگی ومذهبی نیز با مشارکت شهروندان عملیاتی می‌شود.
مدیر منطقه دو قم با تأکید بر اینکه در ماه‌های اخیر با توجه به شیوع کروناویروس، نیروها در نظافتشهری و ضدعفونی محیط تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند و اقدامات مؤثری در پیشگیری از بیماری ومدیریت بحران عملیاتی شد، افزود: تمرکز مدیریت شهری در منطقه دو رساندن شاخص‌ها به بالاتراز میانگین کشوری است و مشارکت مناسب شهروندان مانع از فرصت سوزی می‌شود.
رحیمی در مورد دیگر پروژه‌های این منطقه، بیان کرد: ازجمله پروژه‌ها رینگ فردوسی و زیرگذربلوار روحانیت است که کلنگ احداث آن همزمان با دهه کرامت بر زمین زده‌شده است، همچنیناحداث دو باکس زیرگذر ریل راه‌آهن و چند بوستان نیز از دیگر طرح‌هاست.