به گزارش پایگاه خبری ربیع،سرهنگ رضا عزیزی گفت: جمعی از اساتید دانشگاه های کشور برای حضور در سمیناری در نجف اشرف از قم سوار اتوبوس شده و قصد داشتند از %