پدیده زنان کارتن خواب، دستاورد جدیدی از گسترش شهرنشینی،حاشیه نشینی و زندگی مدرن است؛ دستاوردی که در سال‌های گذشته چهره شهر اصفهان را نیز مخدوش کرده است به نحوی که روز به روز به تعداد آنها افزوده می‌شود. آن طور که معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان، می گوید: در استان اصفهان نیز آمار یک سومی زنان کارتن خواب صدق می‌کند. اشاره مرضیه فرشادی به سخنان شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده است که اخیرا اعلام کرده بود « بررسی‌ها نشان می دهد که از ۱۵ هزار کارتن خوابی که در کشور وجود دارد، ۵ هزار نفر زن هستند.» این مسوول استانی در ادامه با بیان اینکه کارتن خوابی زنان یک پدیده پنهان است به نحوی که پاتوق های آنها قابل دست یابی نیست، می افزاید: به همین دلیل آمار دقیقی از تعداد زنان کارتن خواب در اصفهان، موجود نیست اما بر اساس نُرم و برآوردی که از پژوهش های مختلف در مناطق دیگر به دست آمده است، حدس زده می شود که یک سوم کارتن خواب ها در اصفهان زن هستند. همچنین مطابق آمار اعلام شده ۱.۹ درصد جمعیت اصفهان مبتلا به اعتیاد هستند. با فرض جمعیت پنج میلیون نفری استان اصفهان طبق برآورد تحقیقی ۹۵ هزار نفر در این استان معتاد به مواد مخدر هستند که ۸ هزار و۸۰۰ نفر آنان را زنان معتاد تشکیل می دهند. اعتیاد؛ عمده ترین دلیلی است که معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان آن را موجب افزایش زنان کارتن خواب در اصفهان دانسته و می گوید: زنان کارتن خواب در اصفهان معمولا در رنج سنی ۴۰- ۳۰ سال هستند و به دلیل اعتیاد خود در این سن مجبور به ترک خانه و کاشانه و تن دادن به پدیده کارتن خوابی می‌شوند. گره خوردن اعتیاد زنان با پدیده کارتن خوابی، موضوعی است که مسعود مهدویان، مدیر امور اجتماعی مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایمنا بر آن مُهر تایید می زند و می افزاید: گسترش پدیده شهرنشینی و رشد مهاجرت و همچنین تغییر سبک زندگی، پدیده جدیدی به نام زنان کارتن خواب را در پی داشته است. آن طور که در اصفهان دیده می شود، کارتن خوابی زنان ناخودآگاه با پدیده اعتیاد عجین شده و کمتر زن کارتن خوابی دیده می شود که به اعتیاد آلوده نباشد.