رئیس انجمن خبرگان کشاورزان اصفهان گفت: یکی از مشکلات بزرگ کشاورزان عدم اجرای قانون خرید تضمینی محصولات و واردات بی‌رویه است که صدمات زیادی به صنعت کشاورزی وارد کرده است. اسفندیار امینی، با اشاره به مشکلات کشاورزان در سال‌های اخیر اظهار داشت: قانون در زمینه‌ای که حقوق دولت را از تولیدکننده می‌گیرد به صورت کامل اجرا می‌شود اما در جایی که باید حقوق تولیدکننده را از دولت بگیرد به درستی اجرا نمی‌شود. وی با اشاره به نحوه پرداخت بیمه محصولات کشاورزی گفت: براساس بیمه محصولات کشاورزی اگر محصولی مانند گندم تا ۲۵ درصد صدمه ببیند، هیچ خسارتی به کشاورز تعلق نمی‌گیرد و در صورت بالاتر بودن صدمات، کمتر از ۱۰ درصد خسارت واقعی به کشاورز داده می‌شود که این مبلغ حتی همانند بیمه دیگر بخش‌ها نیست. رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان درباره کمبود آب در سال‌های اخیر و راه‌حل‌های پیشنهاد شده تصریح کرد: ما کمبود آب نداریم ولی به علت عدم نظارت دولت و مسئولان بر برداشت بی رویه از آب زاینده‌رود این مشکلات پیش آمده است. وی با بیان اینکه در عمل فقط اسم تونل بهشت‌آباد برای اصفهان مانده است، خاطرنشان کرد: درباره تونل سوم کوهرنگ هم امیدواریم که دولت بودجه لازم را در اختیار مسئولان قرار دهد و طرح تکمیل شود تا کسری آبی که به خاطر برداشت اضافه از تونل کوهرنگ پیش آمده، جبران شود. امینی در پاسخ به این سئوال که خشکی زمین‌ها و کمبود آب تا چه میزان در کیفیت برنج اصفهان مؤثر بوده بیان کرد: خشکی زمین‌ها و کمبود آب در کیفیت بهداشت محصولات تغییر به خصوصی ایجاد نمی‌کند اما در میزان برداشت محصول بسیار مؤثر است تا جایی که طبق آمار محصول کشت شده در اطراف زاینده رود بین ۱۸ تا ۲۱ هکتار بوده ولی در سال‌های اخیر به ۴ تا ۵ هکتار رسیده که این بیانگر تأثیر خشکی زمین‌هاست.