درس قطعنامه درس مقاومت است درس ایثار و ایستادگی است و امروز هم می طلبد تا مردم ما مثل جوان هایی که در سوریه و لبنان و یمن ایستادگی می کنند در مقابل استکبار ایستادگی کنیم.

به گزارش ربیع به نقل از صاحب نیوز، یکی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس: درس قطعنامه درس مقاومت ایثار وایستادگی است وامروز هم می طلبد تا مردم ما مثل جوانهایی که در سوریه ولبنان ویمن ایستادگی می کنند در مقابل استکبار ایستادگی کنیم.

حسن زارعی در آستانه پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران گفت: موضوعی که در قطعنامه ۵۹۸ حائز اهمیت است این بودکه اگر به تاریخ جنگ نگاهی بیاندازیم می بینیم که قبل از آزادی خرمشهر بالغ بر ۵۰هیئت از کشورهای مختلف برای میانجیگری به ایران آمدند.

وی افزود: حضرت امام خمینی(ره) با آن نگاه تیزبینشان در این خصوص قطعمامه رانپذیرفتند وعلت آن این بود که اگر ما بر سر میز مذاکره می رفتیم به هیچ وجه جنگ تمام نمی شد.

زارعی با بیان اینکه در نهایت قطعنامه ای هم که اول از سوی شورای سازمان امنیت ملل صادر شد فقط سه بند داشت تصریح کرد: هیچ کدام به نفع جمهوری اسلامی ایران نبودو فقط آتش بس ومذاکره بود و معلوم نبود این قطعنامه اجرایی شود.

این فرمانده هشت سال دفاع مقدس تصریح کرد: در تاریخ۲۷تیر ۱۳۶۷ که حضرت امام (ره) قطعنامه را پذیرفتند این قطعنامه به ۱۱بند رسیده بود ودر آن قرار بود متجاوز مشخص شود وتنبیه گرددوخسارتهای ایران هم پرداخت شود.

زارعی بیان کرد: امام فرمودند من جام زهررا نوشیدم واین نکته خود قابل اهمیت است چرا  امامی که می گفتند جنگ جنگ تا پیروزی ومن تا آخر با شماها ایستاده ام وحتی نظرشان فتح بغداد بود چه چیزهایی باعث شد که حالا باید جام زهر بنوشد.

وی گفت: این سخنان حضرت امام علل های متفاوتی داشت که قابل بررسی است یکی اینکه بعضی از سیاسیون معتقد بودند جنگ باید تمام شود و بعضی لابی های خارجی(سوئیسی) دخالت داشتند و دولت موسوی که متاسفانه ۳۰% در جنگ وارد شد وعدم حمایت دولت در جنگ باعث پذیرش قطعنامه شد.

فرمانده هشت سال دفاع مقدس با بیان اینکه تحریم اقتصادی آمریکا که خود مستقیم وارد جنگ شد وایران را به عنوان یک کشور جنگ طلب معرفی نموده بود ومی خواستند سازمانهای متحد دنیا وارد عمل بشوند وبه عنوان یک کشور جنگ طلب با ایران مقابله کنند تصریح کرد: در این شرایط حضرت امام قطعنامه را پذیرفت و علارغم میل باطلیشان این کار صورت گرفت.

این رزمنده هشت سال دفاع مقدس ببا بیان اینکه یاد دارم رزمندگان را آموزش می دادیم وآماده اعزام به جبهه بودیم که خبر قبولی قطعنامه را دریافت کردیم و همه رزمندگان ناراحت بودند وهمه گریه می کردند فقط به خاطر این کلمه که حضرت امام گفته بود من جام زهر را نوشیدم وتصریح کرد: ولی به جهت ولایت پذیری رزمندگان به رهبرشان این قضیه را تحمل کردند وصبر کردند واین جام زهر را آنها هم چون امامشان نوشیدند وجنگ تمام شد.

زارعی تأکید کرد: اما هنوز جنگ ما تمام نشده است و ادامه دارد و اگر آن روز قبل از این شرایط پای میز مذاکره می رفتیم تا امروز هم مثل جریان انرژی هسته ای سر میز مذاکره بودیم  و هر روز یک موضوع دیگری را مطرح می کردند هر چند آن زمان بعضی از آقایان می گفتند تحریم است ومشکل داریم ولی مردم ایستاده بودند وهمگام با امام بودند تا جنگ را به پایان برسانند.

حسن زارعی تصریح کرد: ما باید درسهایی از قطعنامه بگیریم وببینیم کشورهایی که بعد از پذیرش قطعنامه عراق به آنها حمله کردو صدامی که آمده بود کشور ایران را یک هفته ای بگیرد چون استکبار پشت سرش بود ولی رهبری گفتند ما اگر در سرزمین دشمن هم رفتیم به جهت دفاع بود تا کشور را از تیررس دشمن خارج کنیم  وامنیت شهرها وجاده هایمان تامین بشود وبسیار مهم بود وتا دشمن در خاک ما بود این امکان پذیر نبود .

این فرمانده هشت سال دفاع مقدس ورئیس هیئت رزمندگان شهرستان اردستان با بیان اینکه در زمان جنگ دشمن داخل کشور ما بود ولی امروز خط مقدم ما در سوریه وعراق است وعمق استراتژیک ما را بالا برده است تصریح کرد: در واقع به نفع ماست وعمق استراتژیک ما۱۰۰۰کیلومتر دورتر از خاک کشورمان است.

رئیس مجمع بسیج شهرستان اردستان در پایان گفت: اگر نبود این خط های سوریه و عراق و یمن قطعا ما در مرزهای خودمان می جنگیدیم و این موضوع ازاهمیت بسیار بالایی برخوردار است  و کار ما قوی تر و جلوتر از زمان جنگ هشت ساله است  و در واقع جبهه را از مرز خود به جلو برده ایم  ودشمن را از مرز خود دور کرده ایم.