به گزارش پایگاه خبری ربیع، دکتر قدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: تاکنون پنج نفر از شهروندان قمی که دچار ویروس کرونا انگلیسی شده بودند، شناسایی و رهگیری از اطرافیان آنها در حال انجام است.

وی افزود: یکی از این بیماران بیمار مسن ۷۲ ساله با بیماری ریوی زمینه ای بود که متاسفانه جان خود را از دست داد.

دکتر قدیر تصریح کرد: از همشهریان عزیز تقاضا میکنیم که مباحث و پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و بدانند که با کمک یکدیگر میتوانیم شرایط آبی استان را حفظ کنیم.