به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از روابط عمومی آبفا منطقه چهار، یازدهمین دوره فرهنگی و آموزشی جشنواره نخستین واژه آب در مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه حوزه آموزش و پرورش ناحیه ۴ برگزار گردید.این جشنواره که در راستای فرهنگ سازی مدیریت مصرف بهینه آب انجام می شود به بیش ۸۰۰نفر از دانش آموزان اول ابتدایی روش های صرفه جویی آب و مصرف بهینه آب آموزش داده شد.هدف از این جشنواره آشنایی کودکان و نوجوانان با نحوه صرفه جویی آب  و انتقال آموخته های خود به خانوادها ونهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه آب درجامعه می باشد.