گونه ای کمیاب از سیاه گوش درروزهای اخیر در زیستگاه های آزاد شهرستان بوئین میاندشت در استان اصفهان مشاهده شد.به گزارش ربیع به نقل از ایرنا به نقل ، این گونه نادر جانوری در تماس تلفنی یکی از دامداران محلی مبنی بر مشاهده یک قلاده گربه سان وحشی که ازسوی سگ های گله در منطقه تعقیب و زخمی شده بود به اطلاع اداره حفاظت محیط زیست بوئین میاندشت رسید.
بر پایه این اعلام نیروهای یگان حفاظت محیط زیست منطقه به محل مورد نظر اعزام شدند که با مشاهده و کشف حیوان مشخص شد این گربه سان وحشی یک قلاده سیاه گوش حدود شش ماهه نادر است که به دامپزشکی منتقل و با توجه به آسیب دیدگی حیوان ، تحت درمان و مراقبت قرار گرفت.
این گونه گربه سان وحشی یکی از هشت گربه سان ایران و هفتمین گربه سان مشاهده شده در استان اصفهان است که به صورت زنده کشف شده است.
به گفته کارشناسان محیط زیست موارد مشاهده این گربه سان از سایر گربه سانان وحشی و کمیاب ایران از جمله پلنگ و حتی یوز پلنگ نیز کمتر بوده است.
نکته حائز اهمیت سن و سال کم حیوان نشان از زندگی پویا و زاد آوری این گونه با ارزش در زیستگاه های شهرستان بوئین میاندشت دارد .
شهرستان بوئین میاندشت دارای یک منطقه شکار ممنوع به نام ستبله و زیستگاه های آزاد غنی است.
در دنیا چهار گونه سیاه گوش وجود دارد که سیاه گوش اوراسیایی از نظر جثه از سایر گونه ها بزرگتر و دارای پراکنش گسترده ای در ایران است.
سیاه گوش جثه بزرگی دارد از مشخصات بارز این گونه وجود خال های روی پوست ، دم کوتاه و موهای سیاه و بلند در انتهای گوشهاست.
زیستگاه سیاه گوش در ایران مناطق بیابانی بویژه حاشیه کویر مرکزی ، خراسان شمالی ، ایلام ، لرستان و مناطق غربی استان اصفهان است.
سیاه گوش که اغلب جانورانی با وزن کمتر از پنج کیلوگرم را طعمه خود می کنند ، از کوچکترین گربه سانانی است که توانایی شکار حیوانات بزرگتر از خود را دارد و مهارت این حیوان در شکار پرندگان ستونی است و می تواند با پریدن در هوا پرندگان را شکار کند.
بوئین میاندشت در سال ۱۳۹۲ براساس تقسمیات کشوری از فریدن جدا و به شهرستان تبدیل شد.
این شهرستان که بیش از ۲۶ هزار نفر جمعیت دارد در فاصله ۱۷۷ کیلومتری غرب اصفهان واقع است.