به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از ایرنا، بررسی آمار وزارت صنعت، معدن  و تجارت نشان می‌دهد، در یک ماه منتهی به اسفندماه سال ۹۹، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی (مخلوط) به صورت میانگین ۱۲۴ هزار و ۳۱۱ تومان شد که نسبت به مدت مشابه اسفندماه سال ۹۸ با قیمت ۸۸ هزارو ۸۰۲ تومان حدود ۴۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

بنابراین گزارش، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله در اسفندماه سال ۹۹ حدود  ۱۰۷ هزار و ۶۴۲ تومان و گوشت مرغ تازه ۲۳ هزار و ۸۱۰ تومان، به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۴۵.۲ درصدی و ۸۷ درصدی داشته است.

همچنین در یک ماه منتهی به اسفندماه سال ۹۹، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک) ۲۴ هزار و ۶۰۸ تومان، برنج تایلندی (غیر از هومالی) ۱۵ هزارو ۶۷۰ تومان، برنج طارم اعلاء ۳۴ هزار و ۲۶۱ تومان، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۳۳ هزار و ۳۶۲ تومان شد که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن (۱۳۹۸) ۱۱۳.۶ درصد، ۱۱۱.۱ درصد، ۴۶.۲ درصد، ۴۳.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

برپایه این آمارها، متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در اسفندماه سال ۹۹ به ۱۰ هزار و ۵۰۹ تومان و قیمت هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی ۱۰ هزار و ۳۴۲ تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۷۲.۱ درصد و ۷۴.۷ درصد رشد داشته است.

طبق آمارها، بررسی میزان رشد قیمت این محصولات در اسفندماه ۹۹ نسبت به بهمن ماه ۹۹ حاکی است قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله ۵.۶ درصد، گوشت گوسفندی (مخلوط) ۶.۷ درصد، گوشت مرغ تازه ۷.۵ درصد، برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک) ۱.۱ درصد، برنج تایلندی (غیر از هومالی) منفی ۱.۸ درصد، برنج طارم اعلاء ۱.۳ درصد، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۱.۳ درصد، شکر سفید ۱۳.۸ درصد و شکر بسته ۹۰۰ گرمی ۸.۵ درصد بوده است.

براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اسفندماه سال ۹۸ قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله ۷۴ هزار و ۱۴۸ تومان، گوشت گوسفندی (مخلوط) ۸۸ هزارو ۸۰۲ تومان، گوشت مرغ تازه ۱۲ هزارو ۷۳۵ تومان، برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک) ۱۱ هزار و ۵۱۸ تومان، برنج تایلندی (غیر از هومالی) هفت هزار و ۴۲۲ تومان، برنج طارم اعلاء ۲۳ هزارو ۴۴۰  تومان، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۲۳ هزار و ۲۵۴ تومان، شکر سفید ۶ هزار و ۱۰۴ تومان و شکر بسته ۹۰۰ گرمی پنج هزارو ۹۲۰ تومان بوده است.