عباس مقتدایی تاکید کرد دیوان با دقت و شجاعت، امور خود را به پیش ببرد و آرامش را بر سرِ مدیران پاکدست بگسترد.

وی با ابراز تاسف از بی مهری در قبال زاینده رود، جایگاه اصفهان را در حوزه فرهنگ و علم و فناوری های نوین ویژه دانست.

دادستان دیوان محاسبات کشور هم در این مراسم گفت: توسعه وقتی در کشور اتفاق می افتد که به استانها توجه شود و فرایند تمرکز زدایی را در پیش بگیریم.

علی کامیار افزود: تقویت نظارت از اولویت های جدید دیوان محاسبات است؛ چون اعتقاد داریم نظارت در گذشته در کشور ضعیف دنبال شده است.

وی گفت: خودِ مجلس هم در دوره های قبل، به قانون گذاری بیشتر از نظارت اهمیت داده است.

وی با تاکید بر اینکه مردم باید متوجه شوند خدمتگزاران سالم و صادق در حال خدمت هستند، گفت: دور شدن از این خصلت ها و اختلاس های سال های گذشته، اعتماد عمومی را کاهش داده است.

روح الله اکبری، مدیرکل هماهنگی استانهای دیوان محاسبات کشور ادامه داد:برگشت پذیری بودجه یکی از نکات مهم است که تک تک مدیران دستگاه ها باید به آن اهتمام داشته باشند .

وی افزود: برای به میدان آوردن مردم سامانه ۱۹۸ و هیات های اندیشه ورزِ صیانت از بیت المال را تشکیل داده ایم.

در این مراسم، ارشاد، به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان معرفی و از خدمات فلاطون زاده مدیرکل قبلی قدردانی شد.