مجری پروژه بافت فرش امام حسین (ع) گفت: بافت فرشی به ابعاد ۲.۳۰ در ۱.۵۰ سانتی‌متر با مشارکت ۳ میلیون نفر و منقش به گنبد و گلدسته حرم امام حسین (ع) در اصفهان آغاز شد. داریوش دادخواه بیان داشت: خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) بافت فرشی را به ابعاد ۲ متر و ۳۰ در یک متر و ۵۰ سانتی‌متر در دستور کار خود دارد که دارای ۳ میلیون گره بوده و منقش به گنبد و گلدسته حرم امام حسین (ع) است. مجری پروژه بافت فرش امام حسین (ع) ادامه داد: ویژگی این فرش نسبت به سایر فرش‌های این است که دارای شناسنامه‌ای است که داخل آن ۳ میلیون اسم نوشته خواهد شد و هر گره آن به نام یکی از افرادی که به خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) در راستای ایجاد اشتغال برای افراد نیازمند کمک کنند ثبت خواهد شد. وی با بیان اینکه این شناسنامه به همراه فرش به حرم امام حسین (ع) هدیه خواهد شد، افزود: این حرکت نمادی از همدلی مردم ایران برای رفع بیکاری افراد نیازمند خواهد بود. مجری پروژه بافت فرش امام حسین (ع) افزود: یکی از گل‌های این فرش به مناسبت روز خبرنگار به نام خبرنگاران و دیگر گل آن به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به کشور، به نام آزادگان ثبت خواهد شد. دادخواه با بیان اینکه بافت این فرش تا اربعین حسینی ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: طی روزهای آینده نیز دار بافت این فرش به امامزاده شاهرضا، امامزاده سید محمد، باغ غدیر اصفهان منتقل خواهد شد.