مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان:

کیفیت مطلوب آب خط قرمز وزارت نیرو است

کیمیای وطن: مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در بیست و یکمین جلسه کمیته ایمنی آب شرب استان اصفهان گفت: کمیته ایمنی آب استان اصفهان قطعاً با بررسی عوامل مخاطره انگیز حوزه آبریز زاینده رود زمینه‌های تأمین آب شرب سالم و بهداشتی را به صورت پایدار و همیشگی برای مشترکین مهیا می‌سازند. مهندس هاشم امینی با بیان اینکه اعضای کمیته ایمنی آب استان متشکل از نماینده‌های دستگاههای مختلف است اعلام کرد: هم اکنون کمیته ایمنی آب استان اصفهان متشکل از نماینده‌هایی از شرکت آب منطقه‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل حفاظت و محیط زیست، شرکت آب و فاضلاب روستایی، مرکز بهداشت استان، شرکت آب و فاضلاب شهری استان اصفهان است که اعضای این کمیته طی دوسال اخیر با بررسی عوامل مخاطره انگیز که بعضاً موجب آلودگی آب می‌شوند در صدد تأمین آب سالم و بهداشتی که مورد تأیید مراکز ذی صلاح است می‌باشند تا آب با کیفیت و بهداشتی در اختیار مردم قرار گیرد. وی با بیان اینکه یکی از راهبردهای اساسی وزارت نیرو ایمنی آب است بیان داشت: وزارت نیرو بسیار بر ایمنی و سلامت آب تأکید دارد به نوعی که کیفیت مطلوب خط قرمز وزارت نیرو محسوب می‌شود و در این زمینه شرکت آبفا استان اصفهان در دوسال اخیر با تشکیل کمیته ایمنی آب شرب استان اصفهان توانست با مهار برخی از عوامل مخاطره انگیز برای آب استان مانند سالهای گذشته بستر تأمین آب شرب سالم و بهداشتی را در اصفهان مهیا سازد. مهندس هاشم امینی گفت: تأمین آب شرب سالم و بهداشتی متولی آن تنها یک دستگاه و شرکت خاصی نمی‌باشد بلکه برای داشتن آب شرب سالم و بهداشتی همکاری بسیاری از دستگاهها با یکدیگر لازم است بعنوان مثال شرکت پخش فرآورده‌های نفتی می‌تواند عواملی که باعث ورود مواد نفتی به رودخانه زاینده رود می‌شود را شناسایی و از این امر جلوگیری کند و همچنین سازمان جهاد کشاورزی با نظارتی که بر مکانهایی که پرورش ماهی و دیگر آبزیان را دارند مانع از ورود آلودگی به آب می‌شوند که مطمئناً نظارت دقیق بر ورود هرگونه آلاینده در رودخانه زاینده رود بسیار مؤثر بر تأمین آب شرب سالم و بهداشتی است. مدیرعامل و رییس هیأت مدیره شرکت آبفا استان اصفهان گفت: اعضای کمیته ایمنی آب با بررسی‌های کارشناسی می‌توانند مدیران ارشد استان را در تأمین آب سالم یاری کنند. این درحالیست که این کمیته توانست با ارزیابی موارد مخاطره انگیز بسیاری از دغدغه‌هایی که برای تأمین آب شرب استان اصفهان وجود داشت را برطرف نماید.