به گزارش پایگاه خبری “ربیع” چهار عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان در پنجمین مسابقه نقاشی کشور رومانی خوش درخشیدند.

این مسابقه با موضوع «شهر و محل زندگی شما» در سال ۲۰۲۱ برگزار شد و از میان ۱۸۰۰ اثر از ۱۵ کشور، ۴ کودک اصفهانی موفق به کسب جایزه ، نشان و دیپلم افتخار این رویداد بین‌المللی شدند. براساس این خبر «الناز خدابخشی» ۱۰ ساله از کانون چرمهین ، «نگین یارعلی» ۱۴ ساله از کانون داران ، «نیکو جنتی» ۱۲ ساله از کانون ملک‌شهر ، «ستایش نصوحی» ۱۱ ساله از کانون مبارکه استان اصفهان، در مسابقه بین‌المللی رومانی نشان طلا و دیپلم افتخار دریافت کردند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارسال ۳۰ اثر در مسابقه بین‌المللی نقاشی رومانی با موضوع «شهر و محل زندگی شما» شرکت کرد که ۴ اثر برگزیده آن متعلق به کانون استان اصفهان است.