به گزارش پایگاه خبری ربیع،احمد مختاری مدیر پخش هدایت فیلم درباره فروش فیلم های این دفتر گفت: فیلم «کمدی انسانی» مورد اقبال مخاطب در میان فیلم های اجتماعی قرار گرفته و فروش فیلم در تهران و شهرستان به رقم۳۰۰ میلیون تومان رسید. این فیلم در تهران به رقم ۲۳۱ میلیون تومان ودر شهرستان به فروش ۶۹ میلیون تومان دست یافته و با توجه به اقبال مخاطب امشب فروش فیلم از ۴۰۰ میلیون تومان عبور می کند. تلاش می کنیم که تعداد سالن های فیلم را افزایش دهیم.

وی درباره دیگر فیلم های این دفتر گفت: فیلم سینمایی «ثبت با سند برابر است» به فروش ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در تهران و شهرستان رسید. این فیلم در تهران به رقم ۱ میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان و در شهرستان به رقم ۱ میلیاردو ۱۴۵ میلیون تومان رسید. فیلم «سد معبر» به فروش ۱ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان دست یافت این فیلم در تهران به رقم ۷۶۰ میلیون تومان و در شهرستان به فروش ۳۰۰ میلیون تومان رسید.

علی سرتیپی مدیر عامل دفتر پخش فیلمیران گفت: فروش فیلم سینمایی «آینه بغل» به ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسید.

حبیب اسماعیلی مدیر دفتر پخش رسانه فیلمسازان مولود درباره فروش «دخترعمو پسرعمو» گفت: فروش فیلم به رقم ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است.

بنابراین گزارش، فیلم سینمایی «افسانه گل آباد» به فروش ۱۹۹ هزار تومان ظرف دو روز نمایش رسید، فیلم «پل خواب» به فروش ۳۷۶ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان، فیلم «عشقولانس» به فروش ۶۲۶ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان، فیلم «آرمانشهر» به فروش ۱۱ میلیون و ۳۱۰هزار تومان، فیلم «کلیله و دمنه» به فروش ۱۷۳ میلیون و ۸۵ هزار تومان رسید.

انتهای پیام/فارس