به گزارش پایگاه خبری ربیع، سردار سید محمود میرفیضی اظهارداشت: در پیگیری اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم مشخص شد، فردی با یک دستگاه کامیونت ایسوزو قصد انتقال محموله مواد مخدر از یک استان جنوبی به اصفهان دارد، بنابراین موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در ادامه با تلاش های صورت گرفته مسیر تردد خودرو مشخص وطی تعامل با
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد کامیونت ایسوزو با بار لیمو شیرین شناسایی و متوقف
شد.
فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به اینکه در بازرسی از خودرو توقیفی ۱۰۶ کیلوگرم مواد
مخدر از نوع تریاک کشف شد، گفت: در نهایت متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای
انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.