به گزارش پایگاه خبری ربیع،  سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت:
مأموران پلیس امنیت عمومی استان با انجام اقدامات پلیسی یک انبار احتکار روغن خوراکی
را در قم شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی استان قم خاطرنشان کرد: در ادامه مأموران با هماهنگی مقام قضائی
استان به محل مذکور اعزام و ۹ هزار و ۱۲۰ کیلوگرم روغن خوراکی اعم از ۳۰۰ حلب ۱۶
کیلویی روغن مایع و تعداد ۲۷۰ کارتن روغن جامد احتکار شده را کشف و یک نفر را در این
رابطه دستگیر کردند.
سردار میرفیضی، ارزش محموله کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان بیش از یک
میلیارد ریال عنوان کرد.
فرمانده انتظامی استان قم افزود: متهم در نهایت به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام
مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد./