به گزارش پایگاه خبری ربیع، سرهنگ ” بهادر اسماعیلی ” اظهار داشت:ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان از فعالیت فردی در امر احتکار نهاده های دامی در شهر جعفریه قم مطلع شدند.
وی افزود: پس از بررسی های اولیه و پرورش خبر، به همراه کارشناسان ادارت صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به محل مراجعه و در بازرسی انجام شده ۵۰ تن جو کشف شد.
جانشین فرماندهی انتظامی استان گفت: با توجه به ثبت نشدن کالا در سامانه مربوطه و عدم ارائه اسناد و مدارک لازم ، نهاده کشف شده به اتهام احتکار و عرضه خارج از شبکه توقیف شد.
وی افزود: برابر نظر کارشناسان، ارزش تقریبی کالای مکشوفه ۱۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.
سرهنگ اسماعیلی تصریح کرد:پرونده برای تعیین تکلیف به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد. های دامی به ارزش ۱۲میلیارد و۴۵۰ میلیون ریال در استان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری ربیع ،سرهنگ ” بهادر اسماعیلی ” اظهار داشت:ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان از فعالیت فردی در امر احتکار نهاده های دامی در شهر جعفریه قم مطلع شدند.
وی افزود: پس از بررسی های اولیه و پرورش خبر، به همراه کارشناسان ادارت صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به محل مراجعه و در بازرسی انجام شده ۵۰ تن جو کشف شد.
جانشین فرماندهی انتظامی استان گفت: با توجه به ثبت نشدن کالا در سامانه مربوطه و عدم ارائه اسناد و مدارک لازم ، نهاده کشف شده به اتهام احتکار و عرضه خارج از شبکه توقیف شد.
وی افزود: برابر نظر کارشناسان، ارزش تقریبی کالای مکشوفه ۱۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.
سرهنگ اسماعیلی تصریح کرد:پرونده برای تعیین تکلیف به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.