به گزارش پایگاه خبری ربیع،  اقبال گراوندی مدیرجهاد کشاورزی شهرستان چرداول با اعلام این خبرگفت: درسال زراعی جاری تاکنون ۶۲۰هکتارازاراضی دیم شهرستان به کشت نخود پاییزه اختصاص یافته است و پیش بینی می شود درصورت مساعد بودن شرایط جوی این سطح به ۸۰۰ هکتار برسد که نسبت به سال گذشته دو برابرافزایش یافته است.

وی درادامه مهمترین مزایای کشت نخود پاییزه را عملکرد بالاتر، فراراز بیماری برق زدگی، فرارازکرم پیله خوار(هلیوتیس) ، برداشت باکمباین به دلیل بلندتر بودن ارتفاع نسبت به نخود بهاره عنوان کرد.