به گزارش پایگاه خبری ربیع، در نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق، ۱۲۴ شرکت در ۱۳ بخش حضور پیدا کردند که از بین آنها ۳۸ شرکت برگزیده شده‌اند.
فرآیند انتخاب این ۳۸ شرکت، طی سه مرحله صورت گرفته است در مرحله اول و در غربالگری اولیه در دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو آثار تمامی شرکت کنندگان شامل ۳۳ شرکت توزیع نیروی برق، ۲۶ شرکت آبفای شهری، ۲۶ شرکت آب منطقه ای ، ۱۶ شرکت برق منطقه‌ای، ۱۲ شرکت آبفار و  ۱۱ شرکت تولید نیروی برق و نیروگاه به علاوه شرکت مدیریت شبکه برق ایران و پژوهشگاه نیرو ارزیابی و مرحله دوم از سوی شرکت‌های مادر تخصصی انجام شد.: رویکرد انتخاب داوران جشنواره علاوه بر سوابق آکادمیک و مدارج علمی، مبتنی بر پیشینه عملی در کار روابط عمومی بوده است، به گونه‌ای که هر چهار داور نخستین دوره جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی‌های صنعت آب و برق دارای سوابق درخشان در حوزه علمی و عملیاتی روابط عمومی هستند.
این کمیته، رتبه بندی شرکت‌های برتر از میان ۲۹ شرکت را بر عهده داشت که در نهایت و بر اساس نتایج داوری در هر رشته شرکت‌هایی حائز مقام‌های اول تا سوم شدند و همچنین در مجموع  سه شرکت به عنوان اول تا سوم در صنعت آب و برق معرفی شدند .

اعضای کمیته داوران نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق ؛ دکتر مهدخت بروجردی علوی، دکتر حسین افخمی، دکتر محمدمهدی فتوره‌چی و دکتر داود زارعیان بودند و با انتخاب آثار برتر، معیار جدیدی برای فعالان عرصه روابط عمومی در صنعت آب و برق و سایر بخش‌ها ترسیم کردندکه در نهایت و با داوری هیات داوران روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با کسب رتبه اول در بخش مستندسازی ، مقام اول پژوهش، مقام اول مدیریت و برنامه ریزی ، مقام اول فرهنگ سازی ، مقام اول ارتباط با پاون ، مقام اول تبلیغات محیطی، مقام اول جشنواره ونمایشگاهها  ونیز کسب مقام سوم در حضور در فضای مجازی توانست در مجموع با کسب ۸ مقام در نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی ها صنعت آب و برق به مقام اول این دوره از ارزیابی ها دست یابد

لازم به یادآوری است شرکت تولید و برق شهید رجایی با کسب یک رتبه اول و ۳ رتبه دوم به مقام سوم دست یابد و شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با کسب یک رتبه اول ۲ رتبه دوم و یک رتبه سوم به مقام سوم این دوره از ارزیابی درست یابد این در حالیست که روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با کسب ۷ مقام اول با اختلاف قابل توجهی مقام اول نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی ها صنعت آب و برق را به خود اختصاص دهد .