به گزارش پایگاه خبری “ربیع” مدال نقره المپیاد نانو کشوری توسط نیما دهقان دانش آموز باغبهادرانی کسب شد. دوازدهمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو روز جمعه ۲۸ آبان ماه با معرفی مدال‌آوران این دوره به کار خود پایان داد. در این دوره، بیش از ۶۰۰۰  دانش‌آموز ثبت نام کردند که ۵۲۴ نفر به مرحله دوم راه یافتند و از این میان، ۳۰ دانش‌آموز موفق به راه‌یابی به مرحله نهایی و حضور در اردوی علمی المپیاد شدند.
مرحله نهایی دوازدهمین المپیاد نانو به صورت تلفیقی از برنامه برخط و حضوری، آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار گردید، کارگاه‌های آموزشی به صورت برخط و کار آزمایشگاهی به صورت حضوری در آزمایشگاه دانشگاه شهید رجایی تهران اجرا شد که نیما دهقان بین ۳۰ نفر شرکت کننده نهایی موفق به کسب مدال نقره المپیاد نانو فناوری شد.