امید دانا فعال رسانه ای اپوزیسیون در صفحه توئیتر خود نوشت: «ساعاتی پیش فرانسه ۴میلیون ⁧ #ماسک⁩ اهدایی سوئد به اسپانیا و ایتالیا را بین راه در شهر لیون دزدید! البته با اعتراض سوئد، مکرون حاضر شده ۲میلیون از ماسکها را برگرداند و بقیه را باج سیبیل دمکراتیک بردارد!‏اینجا غرب است به عصر طلایی دزدان دریایی خوش آمدید!»
به گزارش پایگاه خبری ربیع، ویروس کرونا باعث شده تا اروپا و آمریکا با بحران بی سابقه ‌ای مواجه شده و مردم در آتش بی کفایتی دولت های خود بسوزند.

از طرفی دیگر کمبود ماسک و تجهیزات پزشکی باعث شده تا دولت های غربی به یکدیگر شبیخون زده و عملا قانون جنگل را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند!

 

امید دانا فعال رسانه ای اپوزیسیون در صفحه توئیتر خود نوشت: «ساعاتی پیش فرانسه ۴میلیون ⁧ #ماسک⁩ اهدایی سوئد به اسپانیا و ایتالیا را بین راه در شهر لیون دزدید! البته با اعتراض سوئد، مکرون حاضر شده ۲میلیون از ماسکها را برگرداند و بقیه را باج سیبیل دمکراتیک بردارد!

‏اینجا غرب است به عصر طلایی دزدان دریایی خوش آمدید!
‏⁧

کرونا⁩ فرصت شناخت بربرها!»