مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان خبر داد:

کاهش ۷۵ درصدی سطح کشت برنج در استان اصفهان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان از کاهش ۷۵ درصدی سطح کشت برنج در استان اصفهان به دلیل استمرار خشکسالی‌ها و تبلیغات منع کشت این محصول آب‌بر خبر داد. مسعود میرمحمد صادقی با اشاره به اهمیت طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب به عنوان اولین و بالاترین فعالیت وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای از انسداد ۷۴۰ حلقه چاه غیر مجاز در استان اصفهان در سال گذشته خبر داد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان همچنین به تعامل بیشتر شرکت آب منطقه ای و جهادکشاورزی استان پرداخت و افزود: سازمان جهاد کشاورزی برای جایگزینی کشت‌های پرمصرف آب به‌رغم مشکلات پیش رو، یک برنامه سه ساله دارد. میرمحمد صادقی، خاطرنشان کرد: با توجه به آمار موجود، سطح زیرکشت برنج در استان درحال حاضر به دلیل استمرارخشکسالی‌ها و تبلیغات منع کشت، از ۱۸ هزار هکتار تنها به حدود ۴۵۰۰ هکتار رسیده است. مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سطحی و زیر زمینی آب منطقه ای اصفهان و مجری طرح احیا و تعادل بخشی، نیز با تأکید بر عناوین روزهای هفته صرفه جویی، به منظور اطلاع رسانی پیشرفت و بررسی مسائل مربوط به طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب استان با اولویت آب‌های زیرزمینی، گفت: در اثر اجرای طرح احیا و تعادل بخشی شاهد بوده‌ایم میزان افت سطح آب در دشت باد-خالد آب واقع در اردستان اصفهان به طور چشمگیری بهبود یافته است، به طوری که میزان افت سالانه این دشت متوقف شده است. غلامرضا نعمتی با اشاره به اقلیم خشک استان به عنوان یک واقعیت و نیز وضعیت نامساعد وبحرانی منابع آب زیرزمینی استان، گفت: پیامدهای سوء خشکسالی ها و برداشت زیاد از حد توسط چاه‌های موتوری دردهه های اخیر منجر به پدیده‌های مخربی مانند فرونشست زمین در برخی دشت‌های استان از جمله مهیار شهرضا و دامنه داران و نیز شور شدن آب زیرزمینی مصرفی در دشت‌هایی مانند کاشان و اردستان شده است.