به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از ایمنا، حمید اشرفی در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: حفر این چاه‌ها موجب کاهش ۹۰ درصدی آبگرفتگی معابر در سطح منطقه شد و افزایش رضایت شهروندان را در پی داشته است.

وی افزود: احداث کانال خیابان سعدی به طول ۳۵۰ متر، کانیوگذاری خیابان درخشان به طول ۵۰۰ متر و احیای کانال قدیم خیابان شهدا از جمله دیگر اقدامات انجام شده برای کاهش آبگرفتگی معابر در سطح منطقه است.

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: برای انجام این طرح، مبلغی بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال هزینه شده است.