به گزارش پایگاه خبری ربیع، حامد خسروی با اشاره به اهمیت اجرای تقاطع خیابان امام خمینی(ره) وکیوانفر بر اساس خروجی‌های نرم‌افزار شبیه‌ساز ترافیکی، اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی ایننرم‌افزار به‌زودی در این تقاطع یک گره ترافیکی شدیدی به وجود می‌آید و تأخیر در اجرای اینپروژه علاوه بر خسارت‌های مالی که با افزایش قیمت‌ها به شهرداری وارد می‌شود گره ترافیکی این منطقه را نیز پیچیده‌تر می‌کند.
مدیر بخش مطالعات معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم دیگر نقاط بحرانی قم را نام برد وادامه داد: تونل امام موسی صدر، جاده اراک، محور غدیر و میدان ولی‌عصر(عج) و همچنین تقاطعخیابان امام کیوانفر از نقاط بحرانی شهر قم در چند سال آینده خواهد بود که امروز باید برای رفعگره‌های ترافیکی آن تدابیر لازم اندیشیده شود.
خسروی یکی از چالش‌های طرح تفصیلی شهر قم را رودخانه قم دانست و خاطرنشان کرد: در طرحتفصیلی معابر رودخانه پیش‌بینی‌نشده درحالی‌که امروز نقش ترافیکی مهمی را در سطح شهر قماجرا می‌کند.
وی نظر مشاور درباره نقش ترافیکی رودخانه را موردتوجه قرارداد و ابراز کرد: یکی از داده‌های
مهم این نرم‌افزار این بوده که با بستن رودخانه هیچ تغییری در ترافیک شهر نداشته و بر اساس نظرکارشناس با توجه به خطرات تصرف بستر، رودخانه باید به کارکرد اصلی خود بازگردد.
مدیر بخش مطالعات معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد: با توجه به افق کوتاه‌مدترودخانه تا سال ۱۴۰۲ به همین شکل مورداستفاده قرارگرفته و در افق میان‌مدت که تا سال ۱۴۰۷است کم‌کم از سیسم ترافیکی خارج‌شده و به کارکرد اصلی خود بازگشته و محورهای جایگزین آنتقویت می‌شود.
خسروی نمونه بازگرداندن رودخانه به کارکرد اصلی خود را پلی در سئول کره جنوبی مثال زد و
خاطرنشان کرد: بر اساس داده‌های نرم‌افزار شبیه‌ساز این رودخانه نیز از مسیر ترافیکی
خارج‌شده و با تقویت فضای سبز به یک مسیر گردشگری و یکی از زیبایی‌های شهر سئول
تبدیل‌شده است.
وی بازگشت به انسان‌محوری و کاهش خودرو محوری را یکی از رویکردهای جوامع پیشرفتهخواند و یادآور شد: برای بازگرداندن رودخانه سئول به بستر اصلی بیش از دو هزار ساعت کارتبلیغاتی انجام شد و با تقویت مسیرهای جایگزین و تشویق مردم به عدم استفاده از خودروی شخصیعلاوه بر کاهش آلودگی هوا رودخانه را نیز احیا کردند.