به گزارش پایگاه خبری ربیع، یادداشت به شرح ذیل است:
محمدتوکلی
عمده‌ترین مشکل امروز کشور در نهاد شهرداری و شورا و ارکان مدیریتی بالاتر، مونولوگ مدیران و عدم پاسخگویی و برقراری دیالوگ با مردم و سهیم نشدن با آنان در اداره امور مملکت است.
چرا مردم دیگر به شوراها و شهرداری نگاه معتمدانه ندارند ؟
پاسخ واضح است؛ چون این بی‌رغبتی و فرار از مسئولیت‌ها و عدم یاری جستن از کاربلدان و عدم تحمل نقد و انتقاد بر خود تنها چندی از عوامل این ناراحتی‌هاست که نتیجه تنها بی‌مسئولیتی و تبختر فردی بوده که در مردم نیز متولد و تکثیر پیدا کرده است که ماحصل اوضاع امروز جامعه است که نه فقط خود مدیران مسئول، بلکه هر فرد در هر جایگاهی که قرار دارد، دیگر خود را پاسخگوی کسی نمی‌بیند و می‌خواهد منفعت شخصی خودش را بطلبد و همه چیز را به حال خود واگذار کند که این اپیدمی از مسئول به شهروند رسیده و سبب پدیدار شدن یک جامعه ناهنجار، بی‌نظم، تنبل، منفعل، سودجو و بی‌اخلاق است.
شهرداری و شورای جدید وظیفه دارند دیگر بر این بی‌اصالتی‌ها پایان دهند و با مردم صادق باشند تا بتوانند اعتماد و همبستگی شهروندان را بدست آورند تا همگی با هم شهری آباد و توسعه یافته در شان مردم ساری داشته باشیم.