به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل ازاداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،  محمد صابری با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال رونق تولید و به منظور حمایت از واحدهای فعال افزود: تمامی کارفرمایان بدهکار  تا ۱۳ شهریور ماه امسال فرصت دارند درخواست بخشودگی جرائم خود را به شعب تامین اجتماعی ارائه کنند .
صابری افزود : درخواست ها در کارگروه تسهیل و رونق تولید و هیئت ها ی اجرایی بررسی و تایید خواهند گرفت و مشمولیت آنها در بخشودگی جرائم به کارفرمایان اعلام خواهد شد .
وی گفت : کارفرمایان مشمول بخشودگی جرائم می توانند با پرداخت یک جا یا پرداخت به صورت اقساط یک ساله اصل بدهی خود از مزایای بخشودگی بهره مند شوند.
مدیرکل تامین اجتماعی یزد بدهی کارفرمایان استان به تامین اجتماعی را  ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.