به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، آن طور که اطلاعات موجود حکایت می کند، کل شبکه بانکی تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۱۲.۵ میلیون فقره کارت هدیه صادر کرده است که از این تعداد، سهم بانک ملی ایران حدود ۳۲.۵ میلیون فقره بوده است.

بیش از ۴۲ درصد کارت های هدیه بانک ملی ایران در تهران صادر شده است. در دسترس بودن شعب، راحتی صدور کارت هدیه در سامانه های غیرحضوری و نیز راه اندازی خدمت کارت هدیه مجازی، از مهمترین دلایل اقبال مردم به کارت هدیه بانک ملی ایران بوده است.