به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان گفت: دانش آموزان بی بضاعت یا کم بضاعت با همکاری انجمن اولیا و مربیان مدرسه محل تحصیل خود و سازمان اتوبوسرانی با کارت شناسنامه دار که تخفیف‌هایی در آن در نظر گرفته شده به محل تحصیل خود رفت و آمد می‌کنند.
قدرت افتخاری افزود: افراد کم بضاعت مالی نیز باید از بهزیستی به این سازمان معرفی شوند تا در زمینه نوع تخفیف و میزان آن توافق شده و کارت شناسنامه دار در اختیار آنان قرار بگیرد.
وی با اشاره به خدمات ارائه شده برای افراد توانخواه و معلول گفت: با هزینه شرکت واحد اتوبوسرانی ۲۵۰ دستگاه اتوبوس که قابلیت استفاده ویلچرنشین را دارد برای افراد توانخواه و معلول در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان افزود: برای رفاه حال مسافران توانخواه و معلول این سازمان اقدام به آموزش راهبران برای جابجایی فرد معلول با ویلچر از رمپ اتوبوس کرده است.