به گزارش پایگاه خبری ربیع، محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: از دولت انتظار داشتیم که بخش اقتصادی کابینه را به نحوی چینش نماید که انسجام تیمی بین آنها به صورت کامل وجود داشته باشد. ما واقعاً نمی‌دانیم که اگر این وزرای پیشنهادی رأی بیاورند، آیا انسجام فکری و تیمی بین آنها وجود دارد؟

وی ادامه داد: سؤال مهم دیگر این است که آیا مجموعه‌ وزارتخانه‌های اقتصادی می‌توانند با دو مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی تطابق پیدا کنند؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید ببینیم که رابطه پنج عنصر وزارت کار، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت به ویژه بخش بازرگانی داخلی و خارجی و همچنین سازمان بازرگانی با بانک مرکزی و سازمان برنامه چگونه خواهد بود.

پورابراهیمی تصریح کرد: بزرگترین چالش اقتصادی ما، عدم هماهنگی بین اعضای تیم کابینه در دولت یازدهم بود و این واقعیت، بسیاری از کسانی که عضو دولت بودند را مشغول ساخته بودند.

وی گفت: انتظار داریم افرادی روی کار بیایند که نقاط ضعف دولت قبل را پوشش داده و نقاط قوت را ادامه دهند؛ در تحقق این نکته‌ی مهم، این امر مهم است که تیم خوبی را به کار بگیرند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: باید دید آیا وزرا به اقتصاد مقاومتی اعتقاد دارند یا خیر و آیا در دستور کار خود قرار خواهند داد؟

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: برای اجرای بخش اقتصادی نیازمند یک برنامه جامع هستیم.

مهر