علی والیان مینیاتوریست اصفهانی با بیش از ۵۰ سال سابقه در زمینه مینیاتور یکی از چهره های ماندگار در عرصه صنایع دستی به نام اصفهان بود که در اثر بیماری در ۷۳سالگی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا، استاد والیان متولد ۱۳۲۲ در محله ی پاقلعه ی اصفهان بود که در ابتدا به حرفه سفالگری و سپس به نقاشی بر روی کاشی و مینیاتور پرداخت.
وی از ده سالگی نقاشی را آغاز و در سیزده سالگی نزد استاد رستم شیرازی در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان مینیاتور را فراگرفت.
علی والیان با بیش از ۵۰ سال پیشینه در زمینه ریزنگاره، یکی از چهره های ماندگار در پهنه صنایع دستی به نام اسپهان – اسپاهان بود که بر اثر بیماری در ۷۳سالگی دار فانی را وداع گفت.