به گزارش پایگاه خبری ربیع، ۱) انجام کارهایی که وظیفه فرزند است
یا یادآوری وظایف و مسئولیت‌ها به او:
خیلی از والدین عادت دارند کارهایی که فرزندشان باید انجام بدهد را یا خودشان انجام می‌دهند یا به او یادآور می‌شوند که انجام دهد مانند: صبحانه‌ات را خوردی، تکالیفت را نوشتی، کتاب‌هایت را برداشتی و…در صورتی که یادآوری تمام این کارها و این توجه‌ها او را بی‌مسئولیت بار می‌آورد.
بهترین کار این است که والدین از دور نظاره‌گر بعضی از امور فرزندشان باشند.
۲) تشویق کردن کودک
جلوی دیگران و در جمع:
درست است که تشویق کودک در جمع خوب است، ولی اگر مدام او را در جمع تشویق کنید نه تنها مفید نیست بلکه مخرب هم است و باعث می‌شود، کودکان مدام دنبال توجه و تأیید دیگران باشند.
۳) مقایسه کردن کودک با کودکان دیگر:
خیلی از والدین برای اینکه کاری را به کودک یاد دهند یا از او بخواهند، به او می‌گویند که دختر خاله‌ات را ببین که چه کار کرد، برادرت را ببین چه خوبه و… با این کار، پیامی که به کودک می‌دهند این است که تو خوب نیستی، فلانی خوبه؛ بنابراین اگر می‌خواهی خوب باشی شبیه خودت نباش.
۴) فریاد زدن بر سر کودک:
والدین فکر می‌کنند اگر کودک مرتکب اشتباهی شد؛ اگر بر سر او فریاد بزنند کودک متوجه اشتباهش می‌شود، در صورتی که او جز صدای فریاد، هیچ پیام دیگری دریافت نمی‌کند. بهترین کار این است که والد روبه‌روی کودک بنشیند، به او نگاه کند و با صدای آرام و قاطع به او تذکر دهد.